Promotion of the Intercultural Cooperation

Harmonisation of the Interests of the Transborder Cooperation Actors as a Factor of Local Development in the Border Regions of UkraineAnalytical Report. 2021


Financially Supported by the Renaissance Foundation and the European Union within the EU4USociety project. 

В Україні транскордонне співробітництво (ТКС) загалом оцінюється усіма його суб’єктами як потужний драйвер регіонального розвитку, поглиблення євроінтеграційних процесів на місцевому рівні та вирішення спільних із сусідами проблем у прикордонні. Водночас, попри зусилля центральних та місцевих органів влади України, громадськості та іноземних партнерів, використанню цього інструменту часто бракує ефективності, а його вплив на соціально-економічні процеси у прикордонних областях не завжди відчутний належним чином. До того ж, спостерігається доволі низька проінформованість про ТКС, його важливість та цінність для прикордонних регіонів. Наприклад, серед населення тих прикордонних областей України, які безпосередньо межують з Європейським Союзом, про існування проєктів за підтримки ЄС на рівні їх населеного пункту та регіону чули лише 12.7% та 16.7% відповідно . Відтак діяльність суб’єктів 1 у сфері ТКС не завжди має належне висвітлення на місцях, а ініціативи центральної влади можуть не відповідати пріоритетам та потребам розвитку конкретних регіонів, що здатно призводити до розбіжностей між актуальними для місцевих громад напрямами транскордонної співпраці та пріоритетами проєктних конкурсів. Як наслідок, регіони не мають належного суб’єктного та фінансового забезпечення релевантних транскордонних ініціатив.

Враховуючи низьку суспільну обізнаність на місцях із проєктами транскордонного співробітництва, їх цінністю і практичною доданою вартістю, проєкт «Гармонізація інтересів суб’єктів транскордонної співпраці як чинник місцевого розвитку прикордонних областей України» ставить на меті дослідити ступінь залученості, очікувань та бачення розвитку транскордонних процесів різними групами акторів ТКС у шести цільових областях (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Одеська). З огляду на зазначену мету, проєктна команда визначила такі завдання: дослідити нормативно-правові засади вироблення політики ТКС в Україні, процесів формування та здійснення транскордонної взаємодії у шести цільових областях, а також ідентифікувати ключові синергетичні та дисонуючі чинники реалізації національної та регіональних політик щодо поглиблення ТКС України із країнами-членами ЄС

Результати проведеного аналізу стали основою формування адресних рекомендацій з метою підвищення ефективності транскордонного співробітництва, обласних та національних програм розвитку ТКС, розширенню кола інституцій, включених до проєктів співпраці із регіонами сусідніх країн, переходу до синергетичного підходу побудови місцевих політик у транскордонному просторі, тощо.

Проєкт реалізується ГО «Квадрівіум» спільно з ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву» (м. Одеса), Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) та Радою зовнішньої політики «Українська призма» (м. Київ) за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» у межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Ознайомитися з дослідженням.